Wetenschap

Is de aanpak van delier in Nederlandse verpleeghuizen conform de richtlijn?

15/08/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.02.01

Het electroencefalogram bij delier bij dementie (DBD)

21/06/2017
10.1007/s12439-017-0220-x

Ontwikkeling en validering van de Informant Assessment of Geriatric Delirium Scale (I-AGeD). Herkenning van delier bij geriatrische patiënten

13/08/2013
10.1007/s12439-013-0028-2

Opvattingen van artsen en verpleegkundigen over de preventie, diagnose en behandeling van delirium

01/02/2008
10.1007/BF03078120

Een systematisch overzicht van multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier bij ouderen

01/11/2005
10.1007/BF03074747