Wetenschap

Zorg aan het levenseinde bij bewoners met dementie in antroposofische en reguliere verpleeghuizen. Een pilot studie

01/12/2008
10.1007/BF03078164