Wetenschap

Ervaringen, wensen en behoeftes van patiënten ten aanzien van patiëntparticipatie tijdens geriatrische revalidatie

19/04/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.01

Effecten van geriatrische COPD-revalidatie op ziekenhuisopnames en inspanningstolerantie: een retrospectief observationele studie

26/04/2017
10.1007/s12439-017-0214-8

Haalbaarheid van een poliklinisch geriatrisch Revalidatieprogramma – lessen uit een pilotproject

28/01/2016
10.1007/s12439-015-0164-y

CVA-revalidatie in het verpleeghuis: therapie-intensiteit van en motivatie voor fysiotherapie

07/05/2014
10.1007/s12439-014-0072-6