Wetenschap

Gezonde levensverwachting op oudere leeftijd: een vergelijking van migranten en niet-migranten in drie Europese landen over tijd

19/11/2018
10.1007/s12439-018-0267-3

Gezondheid en welbevinden van oudere migranten in Nederland: Een narratieve literatuurstudie

12/11/2018
10.1007/s12439-018-0268-2

Hogere eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen in Nederland: Op zoek naar een verklaring

12/11/2018
10.1007/s12439-018-0269-1

Op weg naar cultuursensitieve zorg voor oudere migranten! Opzet en werkwijze van het Stem van de Oudere Migrant project.

02/04/2014
10.1007/s12439-014-0068-2

“Zolang ge maar gezond zijt en uwe man nog hebt”

01/04/2005
10.1007/BF03074701