Wetenschap

Een passende aanpak van eenzaamheid: een vertaalslag van empirische data naar de praktijk

28/02/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.01.03

Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid: Zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies

24/02/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.01

‘Aging well’ in de 21e eeuw: een psychosociaal perspectief

22/05/2013
10.1007/s12439-013-0018-4

Zin en onzin van eenzaamheidsinterventies bij ouderen

01/08/2007
10.1007/BF03074846

Eenzaamheidsinterventies bij ouderen: ordening en effectiviteit

01/04/2006
10.1007/BF03074765

Een systematisch overzicht van multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier bij ouderen

01/11/2005
10.1007/BF03074747