Wetenschap

Cognitieve screening van ouderen met een migratie-achtergrond

28/04/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.07

Gezonde levensverwachting op oudere leeftijd: een vergelijking van migranten en niet-migranten in drie Europese landen over tijd

19/11/2018
10.1007/s12439-018-0267-3