Wetenschap

Een systematisch overzicht van multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier bij ouderen

01/11/2005
10.1007/BF03074747