Wetenschap

Kennistoetsen dementie voor verpleegkundigen en verzorgenden: een psychometrische beschrijving van meetinstrumenten als handreiking voor de Nederlandse praktijk

30/08/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.03.02

Nederlandstalige observatieschalen voor onderzoek van cognitief functioneren van ouderen

01/10/2006
10.1007/BF03074804