Wetenschap

Het toepassen van valpreventiemaatregelen bij thuiswonende ouderen: een survey onderzoek in Vlaanderen

02/05/2017
10.1007/s12439-017-0215-7

Het Zwitserlevengevoel. Selectieve uitval door onderdekking en non-respons in onderzoek naar ouderen: Een overzicht

01/02/2009
10.1007/BF03088471