Wetenschap

Proactieve en gestructureerde zorg voor kwetsbare oudere patiënten in de eerstelijn: Achtergrond, opzet en uitvoering van een screenings- en zorgprogramma

15/03/2013
10.1007/s12439-013-0013-9

Nederlandstalige observatieschalen voor onderzoek van cognitief functioneren van ouderen

01/10/2006
10.1007/BF03074804