Wetenschap

Het verklaren van verschillen in ervaren kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen: een ‘mixed-method’ onderzoek

11/09/2018
10.1007/s12439-018-0261-9

Validatieonderzoek Welzijnsmeter-dementie

13/01/2017
10.1007/s12439-016-0202-4

Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg

14/11/2016
10.1007/s12439-016-0194-0

Op weg naar cultuursensitieve zorg voor oudere migranten! Opzet en werkwijze van het Stem van de Oudere Migrant project.

02/04/2014
10.1007/s12439-014-0068-2

Het belang van sociale cohesie en sociaal kapitaal in de buurt voor het welzijn van ouderen

05/03/2013
10.1007/s12439-013-0010-z