Wetenschap

Validatie van de EAT-10 in het Nederlands ter screening van orofaryngeale dysfagie in een oudere populatie

30/12/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.04.03

Het toepassen van valpreventiemaatregelen bij thuiswonende ouderen: een survey onderzoek in Vlaanderen

02/05/2017
10.1007/s12439-017-0215-7

Gebruiksvriendelijkheid van computerondersteunde cognitieve training bij psychogeriatrische patiënten met lichte tot matige cognitieve functiestoornissen

28/01/2016
10.1007/s12439-015-0165-x

Uitdagingen in de geriatrische revalidatiezorg: de ontwikkeling van een zorgpad

03/04/2015
10.1007/s12439-015-0125-5

Hoe denken ouderen over automatische contactloze monitoring? Een systematische literatuurstudie

24/05/2013
10.1007/s12439-013-0024-6