Wetenschap

Bekijk alles

De BPSD-DS evaluatieschaal voor dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom

20/09/2018
10.1007/s12439-018-0262-8

Overwegingen van huisartsen bij het verwijzen van ouderen met een cognitieve stoornis naar het ziekenhuis: een kwalitatief onderzoek

26/06/2018
10.1007/s12439-018-0253-9

Toepassing van stemmingsvragenlijsten bij ouderen met alzheimerdementie (met of zonder taalstoornis) en hun informanten

18/01/2018
10.1007/s12439-017-0246-0

Kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie voor, tijdens en na het spelen met de tovertafel

12/12/2017
10.1007/s12439-017-0243-3

Bruikbaarheid en validiteit van de Nederlandse versie van de Montreal Cognitive Assessment (MoCA-D) bij het diagnosticeren van Mild Cognitive Impairment

01/12/2010
10.1007/s12439-010-0218-0

De beleving van beginnende dementie en het gevreesde lijden

01/10/2010
10.1007/BF03096211