Wetenschap

Het gebruik van de MMSE als screeningsinstrument voor dementie bij oudere Turkse en Marokkaanse migranten

05/12/2014
10.1007/s12439-014-0105-1

Dementiediagnostiek bij oudere migranten op de geheugenpolikliniek: obstakels en oplossingen

02/12/2011
10.1007/s12439-011-0036-z

Bruikbaarheid en validiteit van de Nederlandse versie van de Montreal Cognitive Assessment (MoCA-D) bij het diagnosticeren van Mild Cognitive Impairment

01/12/2010
10.1007/s12439-010-0218-0