Wetenschap

Ervaringen, wensen en behoeftes van patiënten ten aanzien van patiëntparticipatie tijdens geriatrische revalidatie

19/04/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.01

Geriatrische revalidatiezorg na triage op de Spoedeisende Hulp: Patiëntkarakteristieken en revalidatie-uitkomsten

14/03/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.01.02

Effecten van geriatrische COPD-revalidatie op ziekenhuisopnames en inspanningstolerantie: een retrospectief observationele studie

26/04/2017
10.1007/s12439-017-0214-8

Haalbaarheid van een poliklinisch geriatrisch Revalidatieprogramma – lessen uit een pilotproject

28/01/2016
10.1007/s12439-015-0164-y

Uitdagingen in de geriatrische revalidatiezorg: de ontwikkeling van een zorgpad

03/04/2015
10.1007/s12439-015-0125-5