Wetenschap

Implementatie van een proactief zorgprogramma voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk: van onderzoek naar praktijk

23/11/2016
10.1007/s12439-016-0200-6

Transitie van een psychogeriatrische dagbehandeling in het verpleeghuis naar een laagdrempelige dagbehandeling in de wijk: een pilotonderzoek

12/08/2014
10.1007/s12439-014-0088-y