Wetenschap

Aandacht voor visuele inattentie. De Balloons Test in de psychogeriatrie

21/03/2012
10.1007/s12439-012-0002-4