nr. 1 – maart 2019

Gepubliceerd op: 11/09/2019
Totale lees- en kijktijd: 02:17:47

Abstracts 42e Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 2019

Functionele abstracts F1 A new algorithm to monitor physical activity and compliance to a home-based exercise program in (pre)sarcopenic elderly Lenore Dedeyne, Jorgen Wullems, Jolan Dupont, Jos Tournoy, Evelien Gielen, Sabine Verschueren. Background: Physical exercise is known to be beneficial for sarcopenia, however, several recent studies emphasize low compliance of older people to (home) exercise programs. Objective compliance monitoring might give insight into the relationship between compliance to and the effects caused by the exercise program. Purpose: We aimed to…

Gepubliceerd op: 22/02/2019
Auteur: Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie
Leestijd: 01:12:30

Signalementen 2019/1

Toegang tot (passend) formeel zorgaanbod bij dementie vaak probleem Wanneer alleen mantelzorg niet meer genoeg is, kan hulp vanuit zorgorganisaties in de gemeente worden ingeschakeld. Er is een breed aanbod, maar de toegang tot formele zorg blijkt lastig en het aanbod sluit vaak niet aan op de vraag. Daarom koos cognitief en klinisch neurowetenschapper Liselot Kerpershoek, 30 jr, dit als onderwerp voor haar promotieonderzoek: de toegang en het gebruik van formele dementiezorg in acht Europese landen (Nederland, Duitsland, Engeland, Ierland,…

Gepubliceerd op: 10/03/2019
Auteur: Redactiebureau
Leestijd: 18:07

Kinderen van honderdplussers hebben minder kans op dementie

Oorspronkelijke publicatie Stacy L. Andersen, Benjamin Sweigart, Paola Sebastiani, Julia Drury, Sara Sidlowski, & Thomas T. Perls (2019). Reduced prevalence and incidence of cognitive impairment among centenarian offspring. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 74: 108–113 Conclusie van het artikel Kinderen van een moeder of vader die ouder dan honderd werd, leven zelf ook langer en hebben een kleinere kans op dementie dan kinderen van ouders die rond hun gemiddelde levensverwachting (73-74 jaar) overleden. Bespreking van de studie Het…

Gepubliceerd op: 12/03/2019
Auteur: Han F. A. Diesfeldt
Leestijd: 05:03

Omgaan met mensen met een visuele beperking in het verpleeghuis

Inleiding Zien is een van de belangrijkste primaire zintuigen die ons informatie geeft over onze omgeving en onszelf. Verlies van gezichtsvermogen heeft grote invloed op het onafhankelijk kunnen functioneren en de kwaliteit van leven. In de communicatie kunnen bijvoorbeeld misverstanden ontstaan als iemand door slechtziendheid de mimiek van de gesprekspartner niet goed kan zien. Door verschillen in definiëring en gebrekkige registratie zijn er geen exacte cijfers bekend over het aantal slechtziende mensen in Nederland. In 2011 waren naar schatting 302.000…

Gepubliceerd op: 13/03/2019
Auteur: Ludo Hermans, Heleen van Luijn
Leestijd: 15:56

Geriatrische revalidatiezorg na triage op de Spoedeisende Hulp: Patiëntkarakteristieken en revalidatie-uitkomsten

Inleiding Wanneer kwetsbare ouderen zich op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis presenteren met een acute aandoening of functionele achteruitgang is er niet altijd een indicatie voor een opname in het ziekenhuis en kan tegelijkertijd terugkeer naar de thuissituatie onmogelijk zijn. Op dat moment kan de klinisch geriater op de SEH in Nederland de patiënt selecteren voor geriatrische revalidatiezorg. Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) omvat de multidisciplinaire zorg voor laag-belastbare ouderen bij een acute aandoening of functionele achteruitgang met als doel…

Gepubliceerd op: 14/03/2019
Auteur: Stephanie van Zuilekom, Renate M. Schut, Barbara C. van Munster, Petra E. Spies
Leestijd: 12:44

Psychotische depressie bij ouderen: een overzicht

Inleiding Psychotische depressie bij ouderen is een invaliderende psychiatrische aandoening die vaak onvoldoende herkend en daardoor ook onderbehandeld wordt. Meer dan een kwart (27%) van de patiënten met een psychotische depressie die zich aanmelden die zich aanmelden voor diagnostiek wordt niet als dusdanig gediagnosticeerd. Deze stemmingsstoornis kenmerkt zich door een ernstige depressieve symptomatologie met gelijktijdig voorkomen van wanen en/of hallucinaties . De waaninhoud betreft vooral thema’s als ondergang, ziekte en financiële schulden en is meestal stemmingscongruent. Wanneer hallucinaties, hoewel zelden,…

Gepubliceerd op: 15/03/2019
Auteur: Tom Vermeulen, Linda van Diermen, Yamina Madani, Bernard C.G Sabbe, Roos C. van der Mast
Leestijd: 13:27