nr. 1 – maart 2020

Ook in dit eerste nummer van de 51e jaargang een breed palet aan onderwerpen uit diverse disciplines.

Om meer inzicht te krijgen in waarom veel interventies om eenzaamheid te verminderen niet het gewenste doel bereiken, gaan VU-sociologen Tamara Bouwman en Theo van Tilburg na wat mogelijk de werkzame elementen zijn.

Simone Vonder en collega’s onderzoeken met toepassing van de Zelf Determinatie Theorie wat motiveert om richtlijnen voor depressiezorg volgen.

Een derde artikel van een prominente groep Vlaamse wetsdokters over toepassing van fysieke fixatie in zorginstellingen beschrijft pregnant de soms nefaste gevolgen van deze maatregel in een retrospectieve studie.

Zoals gebruikelijk sluit het eerste nummer af met signalementen van proefschriften en met de abstracts van de jaarlijkse (43e) Wintermeeting in Oostende.

Gepubliceerd op: 16/03/2020
Totale lees- en kijktijd: 04:00:25

Toepassing van richtlijnen voor depressiezorg in verpleeghuizen en door professionals ervaren competentie, autonomie en verbondenheid

Inleiding In Nederland wonen ruim 120.000 mensen , merendeels ouder dan 80 jaar, in verpleeghuizen. Zowel op somatische afdelingen, waar bewoners met lichamelijke problemen verblijven, als op psychogeriatrische (pg) afdelingen voor mensen met dementie komt depressie veel voor.'' Depressie komt ook meer voor onder bewoners van verpleeghuizen dan bij thuiswonende ouderen; zo werd bij bewoners van verpleeghuizen een prevalentie van depressie van 32% gevonden tegenover een prevalentie van depressie van 14,4% bij thuiswonende ouderen. Dit hangt mogelijk samen met het…

Gepubliceerd op: 10/03/2020
Auteur: Simone T. Vonder, Debby L. Gerritsen, Jeroen Kuntze, Roeslan Leontjevas
Leestijd: 29:54

Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid: Zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies

Inleiding Eenzaamheid komt voor op alle leeftijden, en neemt toe met het ouder worden. Sommige ouderen die eenzaam worden, komen in een negatieve spiraal terecht, waarbij het steeds lastiger wordt uit de eenzaamheid te komen. De aanpak van eenzaamheid kan zich richten op het verminderen en op het voorkomen van eenzaamheid; kortheidshalve spreken we alleen over vermindering. In de loop der jaren is een breed scala aan eenzaamheidsinterventies ontstaan. Onder interventies verstaan wij alle systematische manieren van handelen die worden…

Gepubliceerd op: 24/02/2020
Auteur: Tamara E. Bouwman, Theo G. van Tilburg
Leestijd: 20:29

Overlijden door fysieke fixatie in zorginstellingen

Introductie Fysieke fixatie in het kader van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt gedefinieerd als ‘het aanwenden van mechanische hulpmiddelen, bevestigd aan of in de directe omgeving van een persoon, die de bewegingsvrijheid van de persoon beperken en die door de persoon zelf niet kunnen worden opgeheven of verwijderd’. Het betreffen bijgevolg immobiliserende maatregelen met uitzondering van ergonomische hulpmiddelen. Voorbeelden zijn bedhekken, lendengordel, polsband, enkelband, voorzettafel, gekantelde geriatrische stoel (waaruit men niet kan rechtstaan), spanlaken, trappelzak en vrijheidsbeperkende kledij. Middels het Vlaamse indicatorenproject…

Gepubliceerd op: 12/02/2020
Auteur: Dingeman J. Rijken, Koen Milisen, Astrid Christiaens, Diona D'Hondt, Werner Jacobs, Wim Van De Voorde
Leestijd: 42:49

Signalementen 2020/1

Valrisico van ouderen nog steeds moeilijk te bepalen Een groot deel van de gezonde ouderen is niet in staat om een accurate inschatting te maken van hun motorische vaardigheden in taken die mogelijk tot balansverlies of zelfs tot een val kunnen leiden. Promovendus Nick Kluft onderzocht verschillende beweegtaken, zoals lopen over een smal pad en afstappen van een verhoging en toont aan dat het verschil tussen de zelf-ingeschatte vaardigheid en de daadwerkelijke vaardigheid afhangt van de beweegtaak die wordt opgelegd.…

Gepubliceerd op: 12/02/2020
Auteur: Redactiebureau
Leestijd: 15:24

Abstracts 43e Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 2020

Functionele abstracts F1 Bevorderen van mobiliteit en voorkomen van functionele achteruitgang van de geriatrische patiënt tijdens een ziekenhuisopname: een multidisciplinaire aanpak Eline Vanoppen, Jessa Ziekenhuis, Hasselt Eline.vanoppen@jessazh.be Anthony Jeuris, Jessa Ziekenhuis Marie-Elena Vanden Abeele, Jessa Ziekenhuis Mark Saen, Katrien Moons, Deborah Van Huffel, Melissa Schuermans, Ronald Janowski, Johan Vandevelde, Riet De Haes, Jessa Ziekenhuis Doel: Ontwikkelen en implementeren van interdisciplinaire interventies om verlies aan mobiliteit en functionele achteruitgang op een afdeling geriatrie te voorkomen. Methodologie: De studie, een actieonderzoek, vond…

Gepubliceerd op: 12/02/2020
Auteur: Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie
Leestijd: 02:11:49