nr. 3 – september 2021

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie kent vanaf september 2021 de volgende vijf rubrieken: Wetenschappelijk artikel, Klinische les, Praktijkvragen, Opinie en Voor u gesignaleerd. Deze rubrieken worden toegelicht in de vernieuwde auteursrichtlijnen die u kunt raadplegen via www.tvgg.nl. Deze september uitgave van TGG bevat bijdragen in vier van deze rubrieken.

Wetenschappelijk artikel – Zorg voor … delen
Data delen biedt mogelijkheden om onderzoek naar ouderenzorg efficiënter te maken. Toch is dit in Nederland nog geen gangbare praktijk. Dit wetenschappelijk artikel beschrijft een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van onderzoekers die betrokken waren bij het proces van data delen. Dit betreft data uit het TOPICS-MDS project, waarin onderzoeksdata uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) grootschalig werd verzameld, beheerd en hergebruikt. 

Wetenschappelijk artikel – Evalueren van kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen
De groeiende groep thuiswonende ouderen in Nederland vraagt om een goede ondersteuning. Het bepalen van belangrijke uitkomsten is daarin cruciaal en hiervoor zijn brede uitkomsten in termen van kwaliteit van leven (KvL) relevant. In dit wetenschappelijke artikel worden de ontwikkeling,  inhoud en toepassingsmogelijkheden van twee instrumenten beschreven: de Adult Social Care Outcomes Toolkit (Nederlandstalige versie, ASCOT-NL) en de Extended Quality of Life Tool (EQLT).

Klinische les – Uitstel van accurate diagnose tijdens de COVID-19 pandemie
Infectie is een gevreesde prothese-gerelateerde complicatie, met op oudere leeftijd enerzijds een hoger risico op het ontwikkelen hiervan maar anderzijds ook vaker een atypische presentatie. In deze klinische les worden staat het uitgesteld diagnostisch proces van een uitgebreide invasieve Staphylococcus aureus infectie bij een fragiele patiënte met een totale heupprothese centraal.

Voor u gesignaleerd – Verstoorde microcirculatie en verhoogde bloedsuikerwaarde verhogen kans op depressie op latere leeftijd
Depressie is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Echter zijn de mechanismen die kunnen lijden tot depressie nog onvoldoende duidelijk. Schade aan de kleine bloedvaten, de microcirculatie, en verhoogde bloedsuikerwaarde zouden een rol kunnen spelen bij depressie op latere leeftijd. Promotieonderzoek van psycholoog Anouk Geraets draagt bij aan een beter inzicht in deze biologische oorzaken van depressie.

Opinie – Menswaardig leven met dementie
John Ekkerink: ‘’Ruim 35 jaar ben ik als psycholoog werkzaam geweest in de zorg voor mensen met dementie. Met velen van hen mocht ik een stukje meelopen op hun reis door het leven met dementie. Zij hebben mij geleerd dat er leven is na de diagnose dementie. Naast lijden ook kwaliteit van leven.’’

Gepubliceerd op: 13/09/2021
Totale lees- en kijktijd: 59:29

Zorg voor … delen

Introductie Zorg voor ouderen is een complexe aangelegenheid. Ten eerste hebben ouderen vaak meerdere (chronische) gezondheidsproblemen (multimorbiditeit) waarvoor ze meerdere soorten medicatie gebruiken (polyfarmacie). Ten tweede is de kwaliteit van zorg voor ouderen moeilijk uit te drukken in uitkomstindicatoren als mortaliteit, omdat de focus ligt op kwaliteit van leven en behoud van functionaliteit. Ten derde is de ouderenzorg aan constante verandering onderhevig, bijvoorbeeld door politieke verschuivingen en ontwikkelingen in de organisatie van de gezondheidszorg. Hierdoor ontstaan nieuwe vragen in ouderenzorg,…

Gepubliceerd op: 07/09/2021
Auteur: Juliëtte A. Beuken, Maaike E. Muntinga, René F.J. Melis, Jane M. Cramm, Jenny T van der Steen, Karin C.F. Habets, Franca H. Leeuwis
Leestijd: 22:42

Evalueren van kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen

Inleiding De zorg voor thuiswonende ouderen in Nederland is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Er wordt in toenemende mate verwacht dat ouderen thuis blijven wonen, indien nodig ondersteund door diensten.'' Ook groeit het aantal ouderen dat zorg ontvangt, mede door een langere levensverwachting en vergrijzing. Het is belangrijk om eventuele toegevoegde waarde van diensten voor thuiswonende ouderen te kunnen meten. In de huidige evaluatie van diensten wordt vooral gekeken naar de verbetering in gezondheid van cliënten en de EQ-5D is…

Gepubliceerd op: 26/07/2021
Auteur: Miriam S. van Loon, Karen M. van Leeuwen, Raymond W.J.G. Ostelo, Guy A.M. Widdershoven, Judith E. Bosmans
Leestijd: 22:20

Uitstel van accurate diagnose tijdens de COVID-19 pandemie

Inleiding Een recent overzicht van de impact van osteoartrose (OA) in Lancet gaat in op een toenemende prevalentie hiervan bij een ouder wordende bevolking en de multipele oorzaken. De auteurs gaan ook in op de belangrijke consumptie van beeldvorming niettegenstaande dat de diagnose hoofdzakelijk klinisch is en bespreken eveneens de onderbelichte aspecten van preventie van OA. Chirurgie is na falen van conservatieve therapie, en in zorgvuldig overleg met de patiënt, geïndiceerd. De impact van heup en knie OA is aanzienlijk…

Gepubliceerd op: 11/08/2021
Auteur: Ine Westhovens, Nele Schalck, Ciska-Anne Van Keerberghen, Marie-Elena Vanden Abeele
Leestijd: 07:17

Verstoorde microcirculatie en verhoogde bloedsuikerwaarde verhogen kans op depressie op latere leeftijd

Depressie is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Echter zijn de mechanismen die kunnen lijden tot depressie nog onvoldoende duidelijk. Schade aan de kleine bloedvaten, de microcirculatie, en verhoogde bloedsuikerwaarde zouden een rol kunnen spelen bij depressie op latere leeftijd. Promotieonderzoek van psycholoog Anouk Geraets draagt bij aan een beter inzicht in deze biologische oorzaken van depressie. Voor haar studies heeft Anouk Geraets gebruik gemaakt van gegevens van De Maastricht Studie. De Maastricht Studie is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar…

Gepubliceerd op: 19/08/2021
Auteur: Anouk F.J. Geraets
Leestijd: 01:48

Menswaardig leven met dementie

Dementie is voor veel mensen een schrikbeeld: ‘Als ik dement word, wil ik een spuitje.’ Maar verreweg de meeste mensen met dementie worden niet de-ment = zonder geest. Zij overlijden door een andere oorzaak voordat de dementie zijn verwoestende werk tot het ‘demente’ eindstadium heeft kunnen volbrengen. Naast patiënt, iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte, blijven mensen met dementie mensen zoals u en ik, met dit verschil: zij krijgen een heleboel problemen die wij niet hebben. Problemen met geheugen,…

Gepubliceerd op: 20/07/2021
Auteur: John Ekkerink
Leestijd: 05:22