Kernwoorden:


1464 Weergaven
57 Downloads
Lees verder

Depressie is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Echter zijn de mechanismen die kunnen lijden tot depressie nog onvoldoende duidelijk. Schade aan de kleine bloedvaten, de microcirculatie, en verhoogde bloedsuikerwaarde zouden een rol kunnen spelen bij depressie op latere leeftijd. Promotieonderzoek van psycholoog Anouk Geraets draagt bij aan een beter inzicht in deze biologische oorzaken van depressie.

Voor haar studies heeft Anouk Geraets gebruik gemaakt van gegevens van De Maastricht Studie. De Maastricht Studie is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen, de oorzaken en de behandeling van type 2-diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen. De gegevens uit het langlopende en uitgebreide onderzoek leveren een schat aan informatie op over de langetermijngevolgen van verschillende factoren op de gezondheid. De microcirculatie is binnen de Maastricht Studie uitgebreid onderzocht aan de hand van MRI-beelden van het brein, biomarkers van endotheel schade in het bloed en geavanceerde metingen van de microcirculatie in de huid en de retina.

Resultaten uit haar proefschrift tonen aan dat schade aan de microcirculatie in het brein gerelateerd is aan het ontwikkelen van depressie op latere leeftijd. Verder bleek uit haar onderzoek dat deze schade aan de microcirculatie in het brein een generiek proces zou kunnen zijn. Biomarkers van endotheel schade en een verminderd functioneren van de microcirculatie gemeten in de retina waren eveneens gerelateerd aan een verhoogd risico op depressie. Tevens werd er een associatie geobserveerd tussen verhoogde bloedsuikerwaarde en een verhoogt risico op het ontwikkelen van depressie op latere leeftijd.

Cardiovasculaire en metabole ziekten kunnen positief beïnvloed worden met een gezonde leefstijl. Succesvol cardiovasculair en metabool risicomanagement verlaagt dus niet enkel de kans op hart- en vaatziekten en type 2-diabetes maar mogelijk ook de kans op depressie. Dit inzicht is van belang voor het ontwikkelen van nieuwe preventie- en behandelstrategieën voor depressie op latere leeftijd. Het blijkt in ieder geval dat een leefstijl die goed is voor het hart ook goed kan zijn voor de ziel.

Proefschrift Biological determinants of depression, the role of cerebral damage, microvascular dysfunction, and hyperglycaemia: a population-based approach, Maastricht University, 2 juli 2021, 264 p, ISBN 978-94-6421-386-7.  Promotores dr. M.T. Schram, prof. dr. F.R.J Verhey en dr. S. Köhler.