nr. 4 – december 2019

Dit laatste nummer van de 50e jaargang bevat drie artikelen bij verschillende doelgroepen met als centraal thema de waarde van methoden om problematiek op te sporen dan wel vast te stellen. In een eerste artikel wordt de waarde van rapportage van informanten vergeleken met zelfrapportage bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.  In een daaropvolgend artikel, dat aandacht vraagt voor de aanwezigheid van psychotrauma en PTTS in een gerontopsychiatrische verpleeghuissetting, wordt zelfrapportage vergeleken met de beoordeling van een specialist ouderengeneeskunde. Dit nummer sluit af met onderzoek naar de validiteit van een (vertaald) kort en praktisch toepasbaar screeningsinstrument voor de detectie van slikstoornissen in een oudere populatie (EAT-10).

Gepubliceerd op: 31/12/2019
Totale lees- en kijktijd: 01:24:42

Concordantie en meerwaarde van informant- versus zelfrapportage bij persoonlijkheids­diagnostiek: een systematische review

‘Study me as much as you like, you will not know me, for I differ in a hundred ways from what you see me to be. Put yourself behind my eyes and see me as I see myself, for I have chosen to dwell in a place you cannot see.’ Inleiding Zoals de openingsquote suggereert, vinden de meeste mensen dat zij zichzelf beter kennen dan wie dan ook. We brengen immers de meeste tijd met onszelf door. Het is dan…

Gepubliceerd op: 14/12/2019
Auteur: Mariska H.W. Eleveld, Inge Debast, Gina M. P. Rossi, Eva Dierckx, Sebastiaan P. J. van Alphen
Leestijd: 18:00

Psychotrauma en posttraumatische stressklachten bij een gerontopsychiatrische populatie

Inleiding De DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) definieert een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als een reactie op blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, verwonding of seksueel geweld met als kernsymptomen intrusies, vermijding, negatieve veranderingen in cognities en stemming, en verandering in arousal en reactiviteit. Van wie een schokkende gebeurtenis meemaken, ontwikkelt 14% als reactie hierop een PTSS. In Nederland heeft naar schatting 7,4% van de mensen van 18-80 jaar ooit in hun leven een PTSS…

Gepubliceerd op: 30/12/2019
Auteur: Mary L. Koer, Han F. A. Diesfeldt
Leestijd: 47:07

Validatie van de EAT-10 in het Nederlands ter screening van orofaryngeale dysfagie in een oudere populatie

Inleiding Orofaryngeale dysfagie (OD) heeft een aanzienlijke impact op het dagelijks leven. In het bijzonder bij ouderen wordt OD ervaren als discomfort in de vorm van pijn, hoesten, excessief keelschrapen en heesheid leidend tot anorexie en inadequate voedselopname. Eerder onderzoek toont dat OD geassocieerd is met aspiratiepneumonie, gewichtsverlies, ondervoeding, dehydratatie en verhoogde mortaliteit.' Ondervoeding is een ernstig gevolg van OD en is op zichzelf ook geassocieerd met een verhoogde mortaliteit. Secundair aan malnutritie kan OD leiden tot cognitieve deterioratie. Op…

Gepubliceerd op: 30/12/2019
Auteur: Chun Yuen Johnny Chung, Stany Perkisas, Maurits F. J. Vandewoude, Anne-Marie De Cock
Leestijd: 09:24

Signalementen 2019/4

Screening op kwetsbaarheid bij ouderen nog onduidelijk Vier veelgebruikte vragenlijsten uit de huisartsenpraktijk blijken niet goed in staat om te voorspellen welke ouderen wel of niet te maken krijgen met de negatieve gevolgen van kwetsbaarheid. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van docent/onderzoeker Linda op het Veld, werkzaam bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronische Zieken (Zuyd Hogeschool) en onderzoeksinstituut CAPHRI (Universiteit Maastricht). De onderzochte negatieve gevolgen van kwetsbaarheid zijn overlijden, ziekenhuisopname en een toenemende afhankelijkheid van anderen bij het…

Gepubliceerd op: 26/12/2019
Auteur: Redactiebureau
Leestijd: 10:11