nr. 4 – december 2020

In dit laatste TGG-nummer van 2020 staat voormalig redactievoorzitter Han Diesfeldt stil bij het afscheid van Paul van der Kooij. Paul heeft zich als redactiesecretaris 17 jaar lang met hart en ziel ingezet voor het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie en gaat nu van zijn pensioen genieten. Paul, heel erg bedankt!

Daarnaast vindt u een artikel over een onderzoek naar delier bij mensen met dementie, waarbij door middel van interviews gekeken is naar de ervaringen van mantelzorgers en professionele zorgverleners. Dit nummer sluit af met een voor ons tijdschrift bewerkte vertaling van een artikel over de ervaringen met het gebruik van een eHealth platform voor patiënten met COPD.

De redactie van TGG wenst alle lezers, auteurs en referenten een gelukkig en gezond 2021!

Gepubliceerd op: 15/12/2020
Totale lees- en kijktijd: 59:01

Een meesterlijke redactiesecretaris, afscheid van een episode

Vanaf 1 september 2003 tot september 2020 was mr. drs. P.J.F van der Kooij redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TvGG). Paul van der Kooij volgde in die functie Dorus Vis op, die vanaf 1979 het redactiesecretariaat had uitgevoerd (zie TvGG 2003; 34: 242). Het redactiesecretariaat werd gevestigd bij het Kenniscentrum Ouderen van VILANS, toen nog het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn in Utrecht. De nieuwe redactiesecretaris bestendigde de goede en ook door de redactie zeer gewaardeerde…

Gepubliceerd op: 10/12/2020
Auteur: Han F. A. Diesfeldt
Leestijd: 03:56

Zorg in de vroege fase van een delier bij dementie

Inleiding Delier is een veel voorkomende ernstige complicatie bij dementie. Prevalentiecijfers van delier bij dementie zijn sterk afhankelijk van de gehanteerde diagnostische methoden en variëren van 22% bij thuiswonende patiënten met cognitieve problemen tot 70% onder psychogeriatrische verpleeghuisbewoners. ’’ Delier is geassocieerd met een versnelde achteruitgang in cognitie en een verhoogd risico op overlijden. ’ Daarnaast gaat het delier gepaard met gevoelens van angst en bedreiging. Dit kan leiden tot probleemgedrag wat een grote belasting vormt voor familie en zorgverleners.…

Gepubliceerd op: 10/12/2020
Auteur: Letty Oudewortel, Willem A. van Gool
Leestijd: 28:34

Effecten van het gebruik van het eHealth-platform e-Vita voor COPD-patiënten op domeinen van de ziektespecifieke kwaliteit van leven

Inleiding Het aantal personen met een chronische ziekte neemt als gevolg van een vergrijzende bevolking en een langere individuele levensduur in rap tempo toe. Verwacht wordt dat chronische ziekten tegen 2020 wereldwijd de voornaamste oorzaak van sterfte en invaliditeit zijn. Deze stijging betekent een substantiële impact op de maatschappij, een zware belasting van de levens van patiënten, en een hogere werkdruk binnen de gezondheidszorg. '''' Daarom moet de organisatie van het gezondheidssysteem structureel worden gewijzigd, waarbij een belangrijke rol is…

Gepubliceerd op: 10/12/2020
Auteur: Esther P.W.A. Talboom-Kamp, Marije S. Holstege, Niels H. Chavannes, Marise J. Kasteleyn
Leestijd: 26:31