nr. 5 – oktober 2017

Gepubliceerd op: 11/01/2020
Totale lees- en kijktijd: 21:39

Samenwerking tussen woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met verstandelijke beperkingen

Inleiding Sinds het midden van de twintigste eeuw neemt het aantal ouderen wereldwijd sterk toe. Door een stijgende levensverwachting en een dalend geboortecijfer zal tegen 2050 maar liefst 21,1% van de wereldbevolking zestig jaar of ouder zijn, terwijl dit in 1990 en 2013 respectievelijk 9,2% en 11,7% bedroeg ]. Ook in Vlaanderen en Nederland zet de vergrijzing de komende jaren verder. Tegen 2050 wordt verwacht dat 24,5% van de Vlaamse en 25,2% van de Nederlandse bevolking minimaal 65 jaar zal…

Gepubliceerd op: 01/09/2017
Auteur: J. Campens, T. Schiettecat, M. Vervliet, L. Van Heck, J. Lesseliers, I. Goethals, Nico De Witte
Leestijd: 21:39