Wetenschap

Pijn en neurocognitieve stoornissen: stand van zaken en de weg nog te gaan

24/11/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.04

Differentiële diag­nostiek van persoonlijk­heids­stoornissen en autisme­spectrum­stoornis bij ouderen

20/05/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.04

Orofaryngeale slikstoornissen bij de ziekte van Parkinson

23/09/2014
10.1007/s12439-014-0090-4

De rol van de 18-FDG PET-scan bij de diagnose dementie

07/11/2012
10.1007/s12439-012-0037-6

Diagnostiek van persoonlijkheid en persoonlijkheids­pathologie bij ouderen

01/04/2010
10.1007/BF03096185