Wetenschap

Ontwikkeling van de Gedragsobservatieschaal Psychomotorische therapie voor demente ouderen (GPMT-dem).

01/04/2007
10.1007/BF03074831

Nederlandstalige observatieschalen voor onderzoek van cognitief functioneren van ouderen

01/10/2006
10.1007/BF03074804

De laatste fase van dementie bij een groep verpleeghuispatiënten: prevalentie en kenmerken

01/04/2005
10.1007/BF03074703