Wetenschap

Concordantie en meerwaarde van informant- versus zelfrapportage bij persoonlijkheids­diagnostiek: een systematische review

14/12/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.04.01

Een gevalideerd screeningsinstrument voorspelt functieverlies bij thuiswonende ouderen: de Identification of Seniors at Risk – Primary Care (ISAR-PC)

08/04/2015
10.1007/s12439-015-0128-2