Wetenschap

Teledermatologie binnen Nederlandse verpleeghuizen

20/04/2016
10.1007/s12439-016-0177-1

Het verminderen van fragmentatie in de zorg voor kwetsbare ouderen: de succesvolle ontwikkeling en implementatie van het Zorg en WelzijnsInfoPortaal

15/03/2013
10.1007/s12439-013-0014-8