Wetenschap

Bekijk alles

Geriatrische revalidatiezorg na triage op de Spoedeisende Hulp: Patiëntkarakteristieken en revalidatie-uitkomsten

14/03/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.01.02

Gezonde levensverwachting op oudere leeftijd: een vergelijking van migranten en niet-migranten in drie Europese landen over tijd

19/11/2018
10.1007/s12439-018-0267-3

Atypische presentatie van depressie leidend tot vertraging in de behandeling

20/09/2018
10.1007/s12439-018-0263-7

Samenwerking tussen woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met verstandelijke beperkingen

01/09/2017
10.1007/s12439-017-0228-2

Het electroencefalogram bij delier bij dementie (DBD)

21/06/2017
10.1007/s12439-017-0220-x

IJzergebreksanemie bij ouderen

22/04/2016
10.1007/s12439-016-0171-7