Wetenschap

Ontwikkeling van algoritmes voor oordeelkundig gebruik van psychofarmaca bij ouderen met verhoogd valrisico

07/09/2017
10.1007/s12439-017-0229-1

Het toepassen van valpreventiemaatregelen bij thuiswonende ouderen: een survey onderzoek in Vlaanderen

02/05/2017
10.1007/s12439-017-0215-7