Wetenschap

Pijn en neurocognitieve stoornissen: stand van zaken en de weg nog te gaan

24/11/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.04

Laattijdige neuropsychologisch syndroom na CO-intoxicatie bij een bejaarde vrouw

17/06/2015
10.1007/s12439-015-0143-3

Basiszorg in het verpleeghuis: longitudinale weergave van zorgproblemen gemeten door de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

22/11/2013
10.1007/s12439-013-0046-0

Galantamine of rivastigmine pleister. Een beschrijvend onderzoek op een geheugenpolikliniek in Nederland

01/06/2010
10.1007/BF03096196

Prevalentie, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheids­stoor­nissen bij ouderen

01/04/2010
10.1007/BF03096186