nr. 2 – juni 2023

Patiëntparticipatie tijdens geriatrische revalidatie
Persoonsgerichte zorg is bij geriatrische revalidatie (GR) het resultaat van gezamenlijke goal setting en het volgen van de voortgang tijdens de revalidatie. Het impliceert een actieve betrokkenheid van de patiënt. Samenwerking tussen zorgprofessionals en patiënten is waardevol bij goal setting en draagt bij aan persoonsgerichte zorg. Met deze studie onderzoeken we hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan actieve participatie, welke wensen GR-patiënten hebben en welke handvatten hiervoor nodig zijn.

De afweging tussen een open of gesloten afdeling voor bewoners met dementie
Er is groeiende aandacht voor bewegingsvrijheid als onderdeel van persoonsgerichte dementiezorg. Hoewel een gesloten deur veiligheidsrisico’s kan terugdringen, vermindert het doorgaans ook de kwaliteit van leven. Toch worden bewoners soms overgeplaatst van een open naar gesloten psychogeriatrie (PG) afdeling. Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is om inzicht te krijgen in de overwegingen van zorgprofessionals bij overplaatsing van bewoners met dementie van een open naar een gesloten PG-afdeling.

De voorkeuren van naasten en zorgprofessionals voor een handreiking over levenseindezorg bij dementie
Om naasten van mensen met dementie te informeren over levenseindezorg is in 2005 een handreiking ontwikkeld in Canada. Een Nederlandse versie verscheen in 2011 na evaluatie en herziening. Ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij vragen om een tweede herziening. Het doel van dit onderzoek was om de voorkeuren van gebruikers (naasten en zorgprofessionals) in kaart te brengen over de inhoud, uitstraling en vorm van de handreiking. Hiertoe creëerden wij naast de huidige handreiking (in boekvorm) een prototype website en app, en drie illustratie-opties.

Onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen: waar staan we 15 jaar na het Nationaal Programma Ouderenzorg? – Opinie
In 2008 ging in Nederland het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van start. Met een budget van meer dan 80 miljoen euro zijn tot 2016 ruim 200 onderzoeks- en implementatieprojecten uitgevoerd met als doel om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Nu, 15 jaar later, is het een goed moment om eens te bekijken hoeveel aandacht er nog is voor onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen in Nederland. Wat is de huidige infrastructuur van kwetsbaarheidsonderzoek en welke kansen liggen er voor toekomstig onderzoek?

Steun voor naasten van verpleeghuisbewoners met dementie in proactieve zorgplanning – Voor u gesignaleerd
Dementie is een ongeneeslijke ziekte. Daarom is een zorgaanpak nodig die zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten: palliatieve zorg. In deze zorg is het belangrijk om vooruit te denken over wensen en grenzen in de zorg voor later. Naasten spelen hierbij een grote rol, omdat mensen met dementie niet altijd zelf hun voorkeuren meer kunnen aangeven. Het blijkt dat een palliatieve zorgaanpak bij dementie nog niet goed wordt ingezet. En dit is wel belangrijk, want steeds meer mensen krijgen dementie en hebben passende zorg nodig.

Alle artikelen zijn kosteloos te downloaden: TGG is een diamond open acces tijdschrift, dus er zijn geen kosten voor auteurs of voor lezers. De redactie wenst u veel leesplezier!

Gepubliceerd op: 12/06/2023
Totale lees- en kijktijd: 01:18:47

Ervaringen, wensen en behoeftes van patiënten ten aanzien van patiëntparticipatie tijdens geriatrische revalidatie

Inleiding Geriatrische revalidatie (GR) is de zorg voor kwetsbare ouderen en oudere patiënten met complexe multimorbiditeit die een (sub)acute achteruitgang in mobiliteit en algemene dagelijkse bezigheden hebben ervaren. In Nederland wordt de GR aangeboden bij zowel gespecialiseerde afdelingen in het verpleeghuis als buiten het verpleeghuis, meestal dan ambulant aangeboden door multidisciplinaire expertise teams vanuit de verpleeghuizen. Persoonsgerichte zorg is een belangrijk aandachtspunt in de GR. Het verwijst naar zorg die zich richt op de specifieke gezondheidsbehoeften van patiënten en de…

Gepubliceerd op: 19/04/2023
Auteur: Hans J.C. Drenth, Hans J.S.M. Hobbelen, Evelyn E.J. Finnema
Leestijd: 22:37

De afweging tussen een open of gesloten afdeling voor bewoners met dementie: een kwalitatieve studie

Inleiding Door de vergrijzing in Nederland zal het aantal mensen met dementie explosief stijgen van 290.000 nu tot een half miljoen mensen in 2040. Van alle mensen met dementie overlijdt naar schatting 81% uiteindelijk in het verpleeghuis. Momenteel wonen 80.000 mensen met dementie (32%) in het verpleeghuis. Mensen met dementie in het verpleeghuis wonen meestal op een psychogeriatrische (PG) afdeling. Op een open PG zijn bewoners vrij om zich zonder beperkingen in de leefomgeving zelfstandig voort te bewegen. Bewoners op…

Gepubliceerd op: 24/04/2023
Auteur: Sandra A.G.A. Horsten-Schoonen, Sascha R. Bolt
Leestijd: 26:50

Een ‘mixed-methods’ evaluatie-onderzoek naar voorkeuren van naasten en zorgprofessionals voor een handreiking over levenseindezorg bij dementie

Inleiding Het aantal mensen met dementie neemt toe. Gezien het progressieve karakter van dementie is bij vorderende dementie een palliatieve zorgbenadering vaak passend. Naasten spelen een belangrijke rol in de zorg voor mensen met dementie. Het informeren van naasten over het beloop van dementie en levenseindezorg is een essentieel onderdeel van goede palliatieve zorg. Naasten die goed geïnformeerd zijn over de progressie en het te verwachten beloop, ervaren minder onzekerheid in beslissingen over levenseindezorg en de persoon met dementie ervaart…

Gepubliceerd op: 11/06/2023
Auteur: Laura Bavelaar, Mandy Visser, Eva J Dijkstra, Jenny T van der Steen, Eefje M Sizoo
Leestijd: 19:18

Onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen: waar staan we 15 jaar na het Nationaal Programma Ouderenzorg?

In 2008 ging in Nederland het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van start. Met een budget van meer dan 80 miljoen euro zijn tot 2016 ruim 200 onderzoeks- en implementatieprojecten uitgevoerd met als doel om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Het ging daarbij om een brede definitie van zorg, waaronder medische zorg, welzijn, langdurige zorg en mantelzorg. Het NPO werd gekenmerkt door een grote diversiteit aan projecten, verspreid over het hele land, waarbij de universitair medische centra (UMC’s) een…

Gepubliceerd op: 11/05/2023
Auteur: Emiel O. Hoogendijk
Leestijd: 07:45

Vooruitdenken – Steun voor naasten van verpleeghuisbewoners met dementie in proactieve zorgplanning

Dementie is een ongeneeslijke ziekte. Daarom is een zorgaanpak nodig die zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten: palliatieve zorg. In deze zorg is het belangrijk om vooruit te denken over wensen en grenzen in de zorg voor later. Naasten spelen hierbij een grote rol, omdat mensen met dementie niet altijd zelf hun voorkeuren meer kunnen aangeven. Het blijkt dat een palliatieve zorgaanpak bij dementie nog niet goed wordt ingezet. En dit is…

Gepubliceerd op: 11/04/2023
Auteur: Laura Bavelaar
Leestijd: 02:17