Wetenschap

Bekijk alles

Een ‘mixed-methods’ evaluatie-onderzoek naar voorkeuren van naasten en zorgprofessionals voor een handreiking over levenseindezorg bij dementie

11/06/2023
10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.03

Het gebruik van het Behandelpaspoort voor het stimuleren van Proactieve Zorgplanning

25/05/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.02

Gewenste zorg in de laatste levensfase, een palliatief zorgpad met potentie

15/02/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.01.04

De rol van de verzorgende en verpleegkundige in het advance care planning proces

23/03/2021
10.36613/tgg.1875-6832/2021.01.02

Verwijzen naar het hospice: verwijsgedrag van artsen en ervaren belemmeringen in Deventer en omgeving

12/08/2014
10.1007/s12439-014-0087-z

Palliatieve zorg op een chronische psychiatrische afdeling voor ouderen

06/06/2012
10.1007/s12439-011-0014-5