NVG-KNOWS stimuleert de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van de gerontologie, de leer van de veroudering, en bevordert de verbinding tussen professionals in de gerontologie. Door te werken aan kennis en samenwerking leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven tijdens het ouder worden.

NVG-KNOWS is voortgekomen uit een fusie in 2013 tussen de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie en de Beroepsvereniging van Sociaal Gerontologen, de BSG